Darüşşifa'da Müzik

Darüşşifa'da Müzik

Darüşşifa Okullarında, öğrencilerimize müziği ve müzik bilimini öğretmek, öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geliştirmek, yönlendirmek ve müzik yoluyla öğrenmekten keyif alan bireyler yetiştirmek başlıca hedefimizdir.

Müzik ilgisi ve sevgisinin insan yaşamında en hızlı ve en duyarlı geçirilen dönemi olan okul öncesi dönemde geliştiğini biliyor buna bağlı olarak kuşkusuz doğumdan sonra yaşamın ilk yıllarında alınan eğitimin, bireyin yaşadığı sürece başarıları üzerinde ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Okul öncesi dönem olarak ifade edilen 0-6 yaş dönemi, bireyin öğrenmesinin en yoğun olduğu, alışkanlıklarının ve yeteneklerinin en hızlı şekilde geliştiği ve biçimlendiği dönemdir. Bireyin yaşamında bu denli önemli yere sahip olan okul öncesi dönemin bireyin çok yönlü gelişimi açısından en iyi biçimde değerlendirilmesi ancak nitelikli bir okul öncesi eğitiminden başlayarak ilerleyen kademelerde de devam ettirilmesi ile mümkündür. Kurumumuzda müziğe doğuştan yeteneği ve ilgisi olan çocukları sanata yönlendirmek için eğitim sistematik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar, müziğin önemini ortaya koymak, müziğin öğrenciler üzerindeki etkisini kullanarak eğitim programlarını zenginleştirmek, müziğin yerini belirlemek ve müzik sanatını sevilir hale getirmenin yollarını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Darüşşifa Okullarındaki müzik etkinliklerimizin temel amacı, öğrencilerimizin müzik yoluyla kendilerini ifade etme becerilerine yardımcı olmak, müziğe dair yetenek ve becerilerini geliştirmeleri için uygun ortam sağlamaktır.

                                                                                                                                                       Müzik, dans, drama, konuşma, hareket temelleri üzerine
kurulmuş bir yöntem olan Orff yönteminin uygulandığı etkinliklerde, çağın müzikal zenginliğini öğrencilere aktaracak çeşitli tür ve stillerin tanıtıldığı uygulamalar da yer almaktadır. Çeşitli Orff çalgıları, piyano ve diğer birçok müzik aletinin yer aldığı müzik atölyemizde uygulanan müzik etkinlikleri, öğrencilere müzik bilgi ve sevgisini kazandırmayı, gerçekleştirilen ritim grubu ve koro çalışmaları ile aidiyet duygusunu geliştirmeyi amaçlamaktadır. İyi bir müzik eğitimi alan ve müziği seven öğrenci yaşamı sever, estetik zenginliği ile fark yaratır düşüncesiyle, öğrencilerimize duygu ve düşüncelerini ifade etmede evrensel bir dil olan müziği kullanarak farklı kültürlerle iletişim kurmayı, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geliştirerek müziği hayatına katmayı öğretmekteyiz.     
                                                                                                                                                                                                                                             Müzik Zümresi                

Test

Form Gönderimi

Tamam

İletişim ve Konum
Eymir Mahallesi Beyşehir Gölü Cad. No:1 PK: 06830 Gölbaşı / Ankara
Telefon : 444 6 119
Fax : +90 (312) 485 76 75
E-Mail : info@darussifa.com.tr
Sosyal Medya