Darüşşifa'da Spor

Darüşşifa'da Spor

Darüşşifa Okulları olarak Beden Eğitimi ve Spor derslerimizde öğrencilerimizin zihinsel, fiziksel ve duyuşsal gelişim seviyelerine uygun yapılandırmacı bir program uygulamaktayız.

Her sene üzerine ekleyerek geliştirdiğimiz programımızda öğrencilerimizin her yaş ve dönemine uygun olarak bireysel farklılıklarına özellikle dikkat edip bunu gözetiyoruz.

Bunun sonucu olarak öğrencilerin psikomotor becerilerinin gelişiminin bir yansıması olarak kazandıkları; iş birliği yapma, öz güven geliştirme, cesaretlenme, aktif ve mücadeleci olma gibi özellikleri artarken diğer derslerine de olumlu bir şekilde bunun yansıdığını görmekteyiz.

Bizler öğrencilerimizin fiziksel uygunluklarını geliştirmeye, psikomotor beceriler kazandırmaya çalışırken öz güven ve cesaretlerini geliştirmeye ve öğrencilerin sporu sevip bunu gelişimlerinin bir parçası olarak görmelerini sağlamaya çalıştığımızı söylediğimiz noktada; bugün görüyoruz ki öğrencilerimize  güvenip imkan sağladığımızda sportif etkinliklere katılımların arttığını, kendilerini ifade etmelerinin daha üst seviyede olduğunu ve bunun sonucu olarak başarının kendiliğinden geldiğini de yaşayarak görüyoruz.

Derslerimizde öğrencilerimizin aktif katılımı ile uyguladığımız yapılandırmacı yaklaşım bu sene içerisinde gerek sportif gerekse öğrenci gelişim süreçlerinde birçok başarı yaşamamızı sağladı.

Temel becerileri doğru şekilde kazandıkça özel yetenek gerektiren becerilerin kazanılması ve ortaya çıkması da kolaylaşmaktadır.

Kurum olarak önce doğru insan yetiştirip eğittiğimiz için artık öğrencilerimiz sağlıklı sporcu özelliklerini yaşam tarzı haline getiren bireyler olmaya başlamışlardır.

Programımızda düzenli alıştırmalar, atletizm, yüzme ve cimnastik, basketbol, voleybol, buz pateni ve dans ana başlıkları yanında masa tenisi, futsal, futbol, badminton, güreş branşları da uygulamakta ve öğrencilerimize yeni branşlar için fırsat yaratmaktayız. Her yıl bir öncekinden artan katılım ve gelen derecelerle ödüllendirilmiş öğrencilerimizle gurur duyuyoruz.

Darüşşifa Okulları olarak sağlıklı, beceri yetisi yüksek, öz güvenli, cesaretli, iş birliğine ve paylaşıma açık, kendini geliştiren, düşünen ve problem çözen, sağlıklı sporcu özelliklerini taşıyan bireyler yetiştirme çabalarımızın sonucunu bu kadar kısa sürede görmemiz bizleri mutlu ediyor.

Öğrencilerimizin müsabakalarda her yıl yüzlerce madalya alması da ileriye daha da umutla bakmamızı sağlamaktadır.

Beden Eğitimi Zümresi                                                                                             

   

YÜZME

Beden Eğitimi Spor ve Fiziki Etkinlikler dersimizin yüzme branşında öğrencilerimizin yüzme ile ilgili hareket becerilerinin fiziksel ve psikolojik özelliklerinin, ilgili spor bilgilerinin ve öz yönetim, sosyal ve düşünme becerilerinin eğlenceli ve katılımı teşvik eden bir öğrenme ortamında geliştirmelerini hedeflemekteyiz.

Dönem başından itibaren yapılan yüzme derslerimizde; spora özgü hareket yetkinliği gelişimi ile hedeflenen, öğrencilerin yüzme hareket becerilerini (suya uyum, suda durabilme, kol ve ayak hareketleri, serbest ve sırt üstü temel yüzme teknikleri) hareket kavram ve ilkelerini, yüzmeye özgü strateji ve taktiklerini öğretmeyi amaçlamaktayız.

Aynı zamanda spora özgü fiziksel ve psikolojik uyumla amaçlanan, öğrencilerin yaş grubu ve gelişim özellikleri doğrultusunda yüzmede başarı için gerekli fiziksel uygunluk (hız, kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon vb.) ve başarı için gerekli olan psikolojik  özellikleri (motivasyon, odaklanma, çaba vb.) ise  deneyerek öğrenmelidir.

Bizim yüzme eğitim öğretim programımız 1 yıl (22 hafta) üzerinden planlanmıştır. Öğretmenler, birinci eğitim öğretim dönemini (ilk 6 hafta) öğrencilerde genel olarak yüzmeyle ilgili hareket yetkinliği, fiziksel ve psikolojik uyum, spor bilgisi, öz yönetim, sosyal ve düşünme becerilerine alt yapı oluşturmak için kullanmış ayrıca çocukların yaş gruplarını çocukların yüzme branşındaki gelişimine göre seviyeleri tespit edilip gruplara ayırmıştır.

Böylelikle her öğrencinin seviyesine uygun eğitim programını görülmüş, buna göre de hareket kabiliyetini geliştirmesi hedeflenmiştir.

Okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki öğrencilerimize yüzme havuzumuzda suya adaptasyon çalışmalarının yanı sıra temel yüzme becerilerini kazandırmak, motor gelişimlerine yardımcı olmak  için çalışmalar ve yüzme tekniklerine özgü nefes alma çalışmaları uygulanmaktadır. Yüzme, eğlenceli bir spor olduğu için su korkularını yenmeleri için çalışmalar şekillendirilir. Kol çekişleri ile suyu kullanma, değişik ayak vuruşları çalışmaları eğitimleri verilir. Böylelikle kalp-dolaşım sistemini olumlu yönde geliştirmek mümkün olmaktadır.

Darüşşifa Okullarında Ortaokul ve Lise seviyelerine yeni başlayan öğrencilerimize ve ileri düzeydeki öğrencilerimize temel yüzme becerileri kazandırma, yüzme teknikleri geliştirme, genel vücut kondisyonu kazandırma ve koruma alıştırmaları, varsa su korkularını yenmeleri ve diğer yapılandırılmış çalışmalar uygulanmaktadır.

 

BUZ PATENİ

Artistik buz pateni aynı koşu ve yüzme gibi döngüsel tip (cyclicu) sporlar sınıfında yer alır. Bu tür sporlarda yapılan yüklemeler metabolizmayı güçlendirdiği gibi kalp-damar ve solunum sisteminin kapasitesini de arttırır.

Her çocuk sağlık durumuna göre bir spor  branşına yönlendirilmelidir. Buz pateni özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan, sık sık solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarına yakalanan ve kalp problemi bulunan çocuklara faydalı olmaktadır.

Buz pateni yapmak için diğer bir önemli neden ise insanın vücut duruşuna olan pozitif etkisidir.

Sürekli olarak yapılan dersler iyi bir fiziksel forma kavuşmaya, skolyoz ve vücut duruşu bozukluklarının iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca buz pateni ilgi çekici ve çok eğlenceli bir spor dalıdır.

 

KAYAK

Kayak sporunun altın kuralı dengedir. İnsan için de hem ruhsal hem fiziksel anlamda  en önemli unsurlardan birisi dengedir. Genç yaşlarda bu spora başlayanlar denge kontrolü konusunda diğerlerinden çok daha fazla avantajlı oluyor.

Kaslar henüz gelişim aşamasındayken denge sağlayan hareketleri öğrenen ve buna göre gelişim gösteren çocuklar, dengeli karaktere sahip olup gelecekte başarıya daha kolay ulaşan bireyler haline geliyor.

Kayak sporlarının çocuklara öğrettiği en önemli özelliklerden birisi de elde edilen her başarısızlığın, başarıya giden yolda bir basamak olduğudur. Sık sık düşerek yaptığı hataların farkına varan çocuklar, belli bir süre sonra düşmeden ve hatasız bir şekilde kaymayı öğrenirler.

Böylece kendilerine olan güvenleri gelecekte yaşanacak zorlukları kolayca atlatmalarının anahtarı olacaktır.

Çocuklarda farkındalığı artıran en önemli sporlardan biri kayaktır. Kayarken vücudun her bir bölgesi ayrı ayrı yönetilip kontrol altında tutulmalıdır.

Spor dallarının genelinde takım olmak önemli bir unsurdur. Kayak sporu her ne kadar bireysel ve tek başına yapılan bir spormuş gibi görünse de sosyalleşmeye yardımcı olmaktadır.

Kayarken diğer kişiler izlenmeli, yeri geldiğinde onlara yol verilmeli ve yardım edilmelidir. Çocuklar otellerinde arkadaşları ile sosyalleşerek deneyimlerini birbirlerine aktarırlar. Böylece yeni arkadaşlıklara imza atarak sosyalleşirler.

Spor yapmaya genç yaşta başlamak şüphesiz ki bireyler için büyük bir avantaj. Ülkemizde genç yaşlarda daha çok futbol ve basketbol ağırlıklı bir yönlendirme mevcut. Oysaki kayak ve snowboard çok daha farklı yararları beraberinde getiriyor.

Kardiyovasküler sisteme iyi gelen, esnekliği artıran, vücuda güç veren kayak sporu eğlenceli olmasıyla da çocukların yaparken en çok keyif aldığı sporlar arasında başı çekiyor.

Biz de Darüşşifa Okulları olarak kış aylarında soğuk havaları fırsata çevirerek, şehrimize en yakın kayak tesislerini kullanarak, okulumuz öğrencilerini kayak branşında, müsabık öğrencilerimizi ise katıldıkları yarışmalarda destekliyoruz.

 

OKÇULUK

 

Okçuluk dersi yıllık plan dahilinde belli haftalarda yine beden eğitimi ders saatleri içinde yapılmaktadır. Okçuluk, beden terbiyesi veren bir spordur. Okçuluk sporunu yapan her insan kendi vücuduna hakim olmayı ve onu nasıl kullanması gerektiğini iyi öğrenir. Adaptasyon ve motivasyonu güçlendirir. Dikkatli ve duyarlı olmayı sağlar.

Darüşşifa Okulları olarak öğrencilerimizin bu nitelikleri kazanmalarını amaçlıyor, Okçuluk dalını hem Ata Sporumuz olduğu için hem de Olimpik anlamda destekliyoruz.

 

 

TEKVANDO

Tekvando eğitim ve disiplin sporudur. Çocuğunuzun içine kapanıklığını ve çekingenliğini atması için önemli bir fırsattır. Saygı ve sevginin temelinin atılmasında büyük oranda pay sahibidir. Çocukta grup ve toplum psikolojisini geliştirerek ortak hareket etmeyi öğretir.

Öğrencimiz, Darüşşifa Okullarındaki Tekvando spor kulübüne adım attığı zaman tekvandonun sırlarla dolu ahlaki ve ruhi yapısıyla donanmış bir spor salonu ve arkadaş grubu içerisinde kendisini bulur. Eğlence ve arkadaşlığın sürdüğü bir yere ait olma duygusu oluşur.

Tekvando sporu öğrencimizin kendisine özgüvenini geliştirir ve güçlülük duygusu sağlar. Sporcunun mücadele etme isteğini arttırır, kurallara uyma ve sistemli hareket etme alışkanlığı yerleşmiş olur. Çocuğunuzun zihinsel ve bedensel gelişimini arttırarak derslerinde daha başarılı olmasına yardımcı olur. Hayatın zorluklarına karşı dayanıklılık ve direnme yeteneği kazandırır. Tekvando sporu yeteneği arttırır ve karar verme süresini çabuklaştırır. Tekvando çocuğunuzu gurur ve kibir gibi insanî olmayan duygulardan uzak tutar. Alçak gönüllü ve mütevazı bir insan haline getirir.

Tekvando grup psikolojisi katkısını en iyi şekilde sağlayarak ergenlik döneminin sorunsuz atlatılmasında en etkili yollardan biridir. Çocuğunuzun hastalıklara karşı daha dayanıklı olmasını sağlar.
Tekvando sporu yapan çocuklarınızın, günlük yaşamda daha aktif, neşeli ve her şeyden daha fazla zevk ve heyecan duyduklarını, neşe dolu bir karaktere büründüklerini fark edeceksiniz.

 

 

VOLEYBOL

Voleybol, çocuğa her spor dalının sağladığı fiziksel gelişimi sağlamakla birlikte, psikolojik takviyeye vücudun esneklik kazanmasında topla oynanan  diğer sporlara nazaran daha fazla yardımcı olur. Voleybol sporunda fiziksel anlamda uzun kas tipine ihtiyaç duyulduğu için, voleybol sporuyla uğraşan çocukların vücut şekli de bu esneklik doğrultusunda gelişir. Bu yüzden voleybol sporu çocukların gelişimi üzerinde oldukça etkilidir.

Voleybol sporunun içinde olan çocuklara bu sporun gerektirdiği kas yapısı, vücut formu, esneklik ve ideal kilo için vücudun yağ dengesinin de ideal ölçütlerde olması için beslenmenin de önemi vurgulanır. Çünkü voleybol sporunda yer alan çocukların vücut yağ oranının düşük olması gerekir.

Voleybol sporu çocuğun sosyalleşme, yardımlaşma, birlikte hareket etme, zamanı verimli kullanma ve sorumluluk duygusu gibi pek çok duygusunu geliştirir. Kısacası voleybol, bir çocuğun hayatı boyunca kazanması gereken temel duyguları psikolojik ve sosyal etkileri içine alan bir takım sporudur.

Test

Form Gönderimi

Tamam

İletişim ve Konum
Eymir Mahallesi Beyşehir Gölü Cad. No:1 PK: 06830 Gölbaşı / Ankara
Telefon : 444 6 119
Fax : +90 (312) 485 76 75
E-Mail : info@darussifa.com.tr
Sosyal Medya