Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Sanat eğitimi; kişinin kendini tanımasını, yaşadığı toplum ile doğru iletişim kurmasını, sorunları görmesini ve çözüm önerileri üretmesini sağlar. Bir toplumun kültür düzeyini, o toplumda yetişmiş sanatçıların ve sanattan anlayan ve değer yargıları gelişmiş kişilerin çokluğu belirler. Bu nedenle sanat, toplumların kültürel gelişimlerinin göstergesidir.  Herkes sanatçı olmak zorunda değildir fakat çağdaş bir insan olmanın gereği olarak herkesin sanattan bir parça anlaması gerekir. Sanatın işlevi, her bir sanat yapıtının hedeflediği potansiyel alıcıda yani okuyucuda, dinleyicide, izleyicide, seyredicide estetik kaygı yaratmak ve yine ona; insan ve insana bağlı değerler, bugüne bakış, yarını algılayış üzerine bir iletide bulunmaktır.

Sanat eğitimi, kişinin yaratıcılığının ve hayal gücünün geliştirilmesine katkı sağlar; problem çözme, yorumlama, eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini geliştirir. Kendine güveninin oluşmasına ve disiplinli olmasına yardım eder. Duyarlılığını geliştirir ve kendini başkasının yerine koyarak empati yapmasına olanak verir. Meraklı bir ruha sahip olmaya katkı sağlar. Yapılan araştırmalar müzik, resim, drama gibi yaratıcı ifade biçimlerinden herhangi birinde çalışmalar yapan öğrencilerin, uygulanan testler ve sınavlarda daha yüksek puanlar elde ettiğini ortaya koymuştur. Sanat aktiviteleriyle uğraşan çocukların yabancı dillerden coğrafyaya, matematikten fene, çok geniş bir alanda daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir.

Bireyin Görsel Sanatlar eğitimi alması onun bir sanatçı veya çok üstün yeteneklere sahip olmasını gerektirmez. Görsel Sanatlar eğitimi, bireyin kendini ifade edebilme, estetik bilinç kazanma gibi kişisel yaşantısına katacağı olumlu edinimler ve toplumlar açısından avantajlar sağladığından her düzeydeki yaş grubundan bireyler için bir gereksinimdir.

Darüşşifa Okulları olarak bu gereksinimler ışığında hazırlanan Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı’mızın temel amaçları:

 

 • Görsel okuryazarlık, algı ve estetik bilincine sahip,
 • Görsel sanatlar alanındaki temel kavram ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve anlayışa sahip,
 • Görsel sanatlar ile ilgili tartışmalara etkin olarak katılan ve bu tartışmaları değerlendiren,
 • Görsel sanatların doğası ve kökenini inceleyen, değerini sorgulayan,
 • Güncel kültür-sanat nesnelerini/tasarımlarını bilinçli olarak izleyen,
 • Kendi kültürü ile diğer kültürlere ait kültürel mirasın değerini anlayan ve onları koruyan,
 • Görsel sanat çalışmalarında bilgi, malzeme, beceri, teknik ile teknolojiyi etkin ve güvenli bir şekilde kullanarak düşüncelerini ifade eden,
 • Görsel Sanatları diğer disiplinlerle ilişkilendiren,
 • Sanat alanında etik davranış gösteren,
 • Sanat alanıyla ilgili meslekleri tanıyan,
 • Görsel Sanatları öğrenmeye ve uygulamaya istekli bireyler yetiştirmektir.

Görsel Sanatlar Zümresi                                                      

Test

Form Gönderimi

Tamam

İletişim ve Konum
Eymir Mahallesi Beyşehir Gölü Cad. No:1 PK: 06830 Gölbaşı / Ankara
Telefon : 444 6 119
Fax : +90 (312) 485 76 75
E-Mail : info@darussifa.com.tr
Sosyal Medya