Rehberlik Servisi

Rehberlik Servisi

 • Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre rehberlik faaliyetlerinin planlanması
 • Öğrencilerle kişisel, sosyal, eğitsel ve meslekî amaçlı bireysel görüşmelerin yapılması
 • Herhangi bir konuda yoğun ihtiyaç gösteren ya da sorun yaşayan veya sorun yaşaması muhtemel risk gruplarındaki öğrencilere yönelik her türlü bireysel ya da grupla danışmanlık
 • Okula uyum, ders çalışma alışkanlıkları, arkadaşlık ilişkileri vb. konularda problem yaşayan öğrenci ve velileri ile bireysel görüşmeler yapılması
 • Okuldaki risk faktörlerinin tespit edilerek bireysel görüşmelerin yapılması (riskli, parçalanmış aile çocukları vb. öğrencilerin belirlenmesi )
 • Öğrencilerin ders başarı durumları ve devam durumlarının araştırılması, nedenlerinin belirlenmesi ve iyileştirme çalışmalarının yapılması
 • Öğrencilere yönelik seminer çalışmaları
 • Okul rehberlik servisinin öğrencilere tanıtılması
 • Verimli ders çalışma teknikleri semineri
 • Sınav Kaygısı Semineri
 • Test Çözme Teknikleri Semineri
 • Ergenlik Dönemi Bilgilendirme Semineri
 • Güvenli İnternet Kullanımı Semineri
 • Alan ve Meslek Tanıtımı Semineri
 • Orta Öğretim Kurumlarının Tanıtımı
 • Mahremiyet Eğitimi
 • Arkadaşlık İlişkileri
 • Akran Zorbalığı Semineri
 • Öğrencilere yönelik bireysel ders çalışma programlarının hazırlanması
 • Öğrencilere yönelik psikolojik testlerin uygulanması çalışmaları
 • Problem Tarama Envanteri, Devamsızlık -Başarısızlık Nedenleri Envanteri
 • Sınav Kaygısı Envanteri -Otobiyografi Envanteri-Akademik Benlik Kavramı Ölçeği Ve İhtiyaca Yönelik Test Ve Envanterler
 • Snellen Göz Tarama Çalışmaları
 • Ortaöğretim kurumlarına gezi düzenlenmesi

 

VELİ GÖRÜŞMELERİ- VELİ TOPLANTILARI VELİ EĞİTİM SEMİNERLERİ

 • Düzenli olarak veli görüşmelerinin yapılması
 • Velilere Yönelik Eğitimlerin Planlanması
 • Mahremiyet Eğitimi
 • Okul Başarısında Ailenin Rolü
 • Çocuk Eğitimde Anne Baba Tutumları
 • Sınav Sistemleri hakkında velilerin bilgilendirilmesi
 • Madde kullanımının önlenmesi ile ilgili aile gerekli bilgilerin verilmesi
 • Veli bilgilendirme dokümanlarının kademe ihtiyaçlarına göre hazırlanarak velilerle paylaşılması
 • Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, sınıf öğretmeni ile bireyselleştirilmiş eğitim planının hazırlanması konusunda müşavirlik yapılması
 • Rehberlik panosunun her kademeye göre hazırlanması

 

SINIF VE SINIF REHBER ÖĞRETMENLERİNE MÜŞAVİRLİK HİZMETİ:

 • Kademelere uygun rehberlik etkinliklerinin uygulanarak değerlendirilmesi, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişim takibinin yapılması
 • Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Programının uygulanması ve rehberlik dosyalarının hazırlanmasında müşavirlik yapılması.
 • Öğretmen bilgilendirme dokümanları
 • Sınıf Öğretmenleri ile görüşmeler
 • Branş Öğretmenleri ile görüşmeler
 • Okul Yönetimi ile görüşmeler

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Test

Form Gönderimi

Tamam

İletişim ve Konum
Eymir Mahallesi Beyşehir Gölü Cad. No:1 PK: 06830 Gölbaşı / Ankara
Telefon : 444 6 119
Fax : +90 (312) 485 76 75
E-Mail : info@darussifa.com.tr
Sosyal Medya