Rehberlik Servisi

Rehberlik Servisi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendinin farkında olan, çevresiyle uyum ve iletişim becerilerine sahip, yaşadığı çevreye duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda Kurumumuzda gerçekleştirilen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Çalışmaları;

- İlköğretime Hazırbulunuşluk Çalışmaları: Hazırlık sınıfından birinci sınıfa geçişte öğrencilerimizin hazırbulunuşluğunu değerlendirmek üzere Rehberlik Servisi tarafından çalışmalar yapılmakta, bu önemli kararda öğrencilerimizin yararına olacak önerilerde bulunulmaktadır.

Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuza yeni kayıt olan öğrenci ve velilere gerekli yardım süreci gerçekleştirilir ve okula uyum sağlamaları kolaylaştırılır.

- Öğrenci Gözlemleri: Velinin ya da sınıf öğretmeninin rehberlik birimine başvurması ile öğrenci gözlemleri yapılır ve takip edilir.

- Veli Broşürleri: Her ay düzenli olarak velilerin ihtiyaç duyacağı düşünülen konular hakkında bültenler hazırlanır ve velilere yollanır.

Bireysel Öğrenci Görüşmeleri: Problem odaklı bir danışmalık anlayışından öte, tüm öğrencilerle görüşülmesi gerekliliği ilkesi doğrultusunda problemi olsun veya olmasın tüm öğrencilerle görüşmek hedeflenmektedir.

- Sınıf Rehberlik Çalışmaları: “İletişim, Akran ilişkileri, Farklılıklara Saygı, Akran Zorbalığı, Uygun Reddetme Davranışı- Hayır Diyebilme, Stresle Baş Etme, Kendini İfade Edebilme, Çalışma ve Öğrenme Becerileri, Öğrenme Stilleri, Hedef Belirleme ve Motivasyon, Karar verme, Planlama ve Organizasyon Becerisi, Problem Çözme Becerileri, Çatışma Çözme, Öfke Kontrolü, Güvenli İnternet Kullanımı, Olumsuz Duyguları Yönetebilme” vb. konularda ilgili Psikolojik Danışmanımız tarafından sınıf sunum ve çalışmalar yapılır.

- Bireysel Veli Görüşmeleri: Okulumuzda hafta içi ve cumartesi günleri velilerimizin ihtiyaçları üzerine veya Rehberlik Biriminin gerekli gördüğü durumlarda randevu sistemi ile Bireysel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmeti verilmektedir. Okul Psikolojik Danışmanı görüşmeler sonrasında gerekli gördüğü durumlarda öğrencileri RAM’a ya da çocuk psikiyatrisine yönlendirebilir.

- Gelişimsel Testler: Rehber öğretmenin gerekli bulduğu durumlarda ve sınıf öğretmeninin yönlendirmesiyle ihtiyaç halinde, öğrencinin gelişim alanlarını değerlendiren test çalışmaları yapılır.

- Veli Ziyaretleri ve Veli Çayları: Velileri daha yakından tanımak ve veliden gelebilecek önerileri  değerlendirmek amacıyla sınıf öğretmenleri ile birlikte fikir alış verişi sağlanır.

- Seminer Çalışmaları: Velilere ve öğrencilere yönelik seminerler düzenlenmektedir.

Sınıf Öğretmenleri Görüşmeleri: Sınıf öğretmenleri ile yapılan haftalık görüşme saatlerinde öğrencilerin gelişim süreçleri paylaşılarak takibi yapılmakta ve sınıf içi etkinlikler planlanmaktadır.

Test

Form Gönderimi

Tamam

İletişim ve Konum
Eymir Mahallesi Beyşehir Gölü Cad. No:1 PK: 06830 Gölbaşı / Ankara
Telefon : 444 6 119
Fax : +90 (312) 485 76 75
E-Mail : info@darussifa.com.tr
Sosyal Medya