Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi

Darüşşifa Okulları olarak gerek ülkemizdeki eğitim sisteminde gerekse yurtdışındaki eğitim sistemlerinde yabancı dil öğretiminin ne derece önemli olduğunun farkındayız ve okullarımızda bu minvalde ‘Çok Programlı Yabacı Dil Eğitimi' vermekteyiz.

Darüşşifalı her öğrenci, diğer bütün alanlarda olduğu gibi yabancı dil eğitimi alanında da Anaokulunda ‘İngilizce Eğitim Programı ve English Kids Academy'', İlkokuldan Liseye ise  “Çift Dilli Eğitim Programı” sayesinde kaliteli bir kolejde okumanın avantajlarını yaşamaktadır.

     Darüşşifa Anaokulu İngilizce öğretiminde dersler branş olarak yabancı öğretmenler tarafından, English Kids Academy ortaklığımızla da derslerde sınıf öğretmenleri tarafından çeşitli etkinliklerle verilmektedir. Derslerimizde çocukların seviyesine uygun bir şekilde öğrenmeyi eğlenceli hale getirerek öğrencilerin konuşma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz İngilizceyi; şarkı söyleyerek, fiziksel, görsel ve mantıksal oyunlar oynayarak, kaba ve ince motor becerilerini geliştiren uygulamalı aktivitelere katılarak yani başka bir deyişle yaşayarak öğrenir. Tüm bu eğitim modelleri en modern eğitim araçları ile uygulanmaktadır.

     Darüşşifa Okulları İlkokul kademesinde yabancı dil eğitim programı olarak uluslararası eğitim modellerinin birleştirilmiş ve daha da geliştirilmiş hali verilmektedir. Dil eğitimimiz duyma, görme , işitme, konuşma, pratik yapma ve 'Role Play' tabanlıdır. Ayrıca yabancı dil programımız konuşma pratiği üzerine yoğunlaştırılmış, konularımız da bu yönde konuşma pratiği ile desteklenmektedir. Yabancı ve Türk öğretmenlerimiz tarafından İngilizce derslerimizde sadece İngilizce konuşularak öğrencilerimizin dil gelişimi desteklenmektedir. Derslerimizde MEB müfredatının yanı sıra uluslararası (Cambridge ve Big Read) ya da okulumuzun düzenlediği yarışma ve aktiviteler için de öğrencilerimiz dört temel beceri üzerine geliştirilmektedir.

Darüşşifa İlkokulunda ikinci yabancı dil Rusçadır. Birimimizde Rusça dersleri 2.sınıftan itibaren verilmektedir. Rusça dil eğitiminde öncelikle Kiril harflerinin tanınması, bunların doğru telaffuz edilmesi ve yazılması hedeflenir. Harfleri doğru telaffuz etme ve yazma çalışmalarımız tamamlandıktan sonra öğrencilerimizin cümleleri heceleyerek okumaları, kelimeleri ve kısa cümleleri yazmaları amaçlanır.

Sonrasında  Rusçadaki günlük diyaloglar (tanışma, aile ile ilgili bilgiler, hava durumu vs.) ve kelimeler; kısa filmler, grup oyunları ve şarkılar eşliğinde yaşayarak öğretilir. Öğrencilerimizin temel okuma yazma becerilerini kazandıktan sonra Rus dilinin temel gramer çalışmaları ile ilgili alıştırma ve yazma etkinlikleri yapılır.

 

     Darüşşifa Okulları Ortaokul biriminde İngilizce ve Almanca olmak üzere çift yabancı dil eğitimi verilmektedir.

İngilizce dersleri, ‘Main Course ve Speaking’ olmak üzere iki ayrı programla ilerlemektedir. Bu programlar dahilinde İngilizce 4 temel beceriye (yazma, dinleme, konuşma, okuma) hakim öğrenciler yetiştirilmektedir. Ayrıca yıl boyunca öğrencilerimizin gelişimlerini takip etmek amacıyla uluslararası geçerliliği olan online PQS Testing ile son teknoloji kullanılarak  sınavlar  yapılmaktadır. Bu sınavlarla PQS Global aracılığı ile öğrencilerimizin dil edinim becerileri ölçülüp, raporlandırılıp, sertifikalandırılmaktadır. PQS Testing sonuçlarına göre kur sınıfları oluşturulmaktadır. Kur sınıflarının öğrencilerimizin seviyelerine göre oluşturulması sayesinde, her bir öğrencimiz kendi öğrenme hızı ile İngilizce eğitimi almaktadır. Birimimizde her sınıf için oluşturulan İngilizce Kütüphane ile öğrencilerimiz her hafta farklı bir kitap okuyarak okuma becerilerini de üst seviyelere taşımaktadırlar.

Darüşşifa Ortaokulunda ikinci yabancı dil Almancadır. Almanca derslerinde grup çalışmaları veya bireysel çalışmalarla, akıllı tahtada görseller ve videolarla dersler öğrencilerin seviyesine uygun, oldukça renkli ve eğlenceli şekilde işlenmektedir. Her dilde olduğu gibi Almancada da 'okuma, yazma, konuşma ve dinleme' becerilerinin bu şekilde geliştirilmesi hedeflenmektedir. Derslerimiz; 5. sınıflara A1.1 seviyesinde, 6. sınıflara A1.2 seviyesinde, 7. sınıflara ise A2.1 seviyesinde işlenmektedir Almancada da diğer yabacı dillerde olduğu gibi öğrenciye yalnızca bir dil değil o ülkede yaşamış yabancı/Türk öğretmenler tarafından ülkenin kültürü de verilmektedir.

     Darüşşifa Okulları Anadolu ve Fen Lisesinde tüm dünyada ve ülkemizde de öngörülen CEFR (Common European Framework of Reference) yabancı dil eğitimi olarak dört beceri temelli İngilizce eğitim modeli örnek alınmaktadır. Okuma (reading), yazma (writing), konuşma (speaking) ve dinleme (listening) becerileri üzerine kurulu olan bu eğitim modeli ile öğrencilerimizin ana dillerini öğrendikleri gibi doğal bir süreçte yabancı dil edinimini kazanmaları da hedeflenmektedir. Lise birimimizde kur sistemi ile 'Starter' seviyesinden ‘Upper-intermediate' düzeyine kadar sınıflar oluşturulmaktadır.

Darüşşifa Anadolu ve Fen Lisesinde ikici yabancı dil Almancadır.

Okulumuzda Almanca dersi 'okuma, yazma, dinleme ve konuşma' temel becerileri üzerine kuruludur. Derslerimizde daha çok Almancanın günlük konuşma kalıpları öğretilirken yeni öğrenilen kelimeler üzerinden oyunlar ve uygulamalı aktiviteler yapılarak bilginin kalıcı belleğe taşınması sağlanmaktadır. Aynı zamanda Almanya’dan gelen yabancı/Türk öğretmenlerimiz sayesinde öğrencilerimize bu dilin kültürü de verilmekte dolayısıyla dil öğrenimi her açıdan desteklememektedir.

Darüşşifa Okulları olarak uyguladığımız tüm bu programlar ile hedefimiz; öğrencilerimizin bilgiyi en kalıcı şekilde, dilbilgisini en işlevsel şekilde, konuşmayı ve kendini hedef dilde ifade etmeyi en rahat şekilde öğrenmelerini sağlamak ve yabancı dil öğrenimini bir yaşam biçimine dönüştürmektir.

Yabancı Dil Zümresi

Test

Form Gönderimi

Tamam

İletişim ve Konum
Eymir Mahallesi Beyşehir Gölü Cad. No:1 PK: 06830 Gölbaşı / Ankara
Telefon : 444 6 119
Fax : +90 (312) 485 76 75
E-Mail : info@darussifa.com.tr
Sosyal Medya